Header image  
de juiste opleiding projectmanagement kiezen
 
 
    Opleiding projectmanagement  |  Zachte vaardigheden  |  De kleren van de PRINCE
 


De kleren van de PRINCE2

In de jaren 90 was kwaliteitsmanagement en vooral het behalen van een ISO certificaat een enorme rage onder middelgrote bedrijven. Inmiddels is men er achter gekomen dat het behalen van een ISO certificaat niet noodzakelijkerwijs leidt tot betere kwaliteit. Dat het zeker leidt tot een hoop papierwerk, en zeker niet tot een innovatieve organisatie wat toch eigenlijk een belangrijke voorwaarde is voor (continue) kwaliteitsverbetering .

In projectenland is een vergelijkbare bewustwording gaande: Prince2 leidt niet noodzakelijk tot betere projecten, het leidt
vooral tot een hoop papierwerk en zorgt er niet voor dat uw project op tijd en binnen budget klaar is. Prince2 is bedacht door
ICT mensen en die hebben het grondig en vooral systematisch aangepakt. Als je de methodiek van Prince2 bekijkt, dan valt direct op dat het erg goed doordacht is en erg compleet. Als een computersysteem bijna...

opleiding projectmanagement

Dat is ook de kracht van Prince2, 'aan alles is gedacht' en voor elk project element is een deelproces gedefinieerd.
Toegegeven ook in mijn boek over projectmanagement gebruik ik templates uit Prince2. Maar als je projectmanagement wilt
leren, is Prince dan een goede keuze? Ik ga die vraag niet beantwoorden, maar laat het oordeel aan de lezer zelf over. Hieronder 3 meerkeuzevragen uit het PRINCE2 examen. Oordeel zelf of u dergelijke informatie wilt leren of dat u andere vaardigheden nodig heeft om een project te leiden. Een willekeurige selectie van examenvragen PRINCE2:

Welke van onderstaande PRINCE 2 documenten is GEEN managementproduct:

A. PID
B. Faseplan
C. Projectmandaat
D. Risicologboek

Welke document wordt NIET opgeleverd in het PROCES "afsluiten an een project"?

A. Projectrapport
B. Leerpuntenrapport
C. Aandachtspuntenlijst
D. Postprojectbeoordelingsplan

Wanneer wordt het kwaliteitslogboek voor het eerst bijgewerkt?

A. Opstarten van het project
B. Maken van het plan
C. Dirigeren van het project
D. Initieren van het project

NB. in prince2 worden basale vaardigheden als het maken van een planning, het geven van leiding aan een groep mensen, het maken van een begroting of het maken van afspraken NIET behandeld.

Lees meer kritische verhalen over PRINCE2 :

PRINCE2 hype

Voor meer informatie over projectmanagement opleidingen: www.projectmanagement-training.net